خانمتون خیلی به شما گیر میده؟

خانمتون خیلی به شما گیر میده؟ - دکتر مهدی مومن زاده

خانم 💠 آقــــا

«حضـــور و غیــاب» معلــم سرِ کلاس مدرسه یادتونه؟! 👩🏻‍🏫
بعضی آقایون، وقتی خانمشون پشت تلفن می پرسه: کجایی؟ همون حس رو دارند!😬
اما علت واقعی این پُرسشگری خانم ها تجسس نیست…

اگر دوست دارید راز و رمز این رفتارها رو بدونید؛

🔆🔅 باید مهارت های زندگی مشترک رو بلد باشید 🔅🔆

با یادگیری این مهارت ها عاشقانه تر زندگی کنید.

پست های مشابه

انواع الگوهای رابطه

1⃣ رقابتی/ کنترل کننده 🔸زن و شوهر درگیر بحث‌های مکرری می‌شوند که به سرعت به جنگ قدرت تبدیل می‌شود و هر دو طرف نهایت تلاش

×