دوباره زندگی

آن چیزی که مهم است، این است هم دختر و هم پسر سعی کنند که این علقه ی زوجیت را حفظ کنند. چگونه می توانید این علقه را حفظ کنید ؟ این ، با اطمینان و با محبت متقابل حفظ میشود . مثل دو رفیق و مثل دو شریک ، با هم صمیمی باشند، تا این کانون خانواده حفظ بشود . مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )

سین-رویداد-آموزشی-فرهنگی-دوباره-زندگی

فیلم وبینارها

جلسه اول رویداد آموزشی دوباره زندگی

جلسه دوم تیپ‌های شخصیتی1

جلسه سوم تیپ‌های شخصیتی2

جلسه چهارم روزمرگی زنان خانه دار

رویداد فرهنگی آموزشی

دوباره زندگی

رویداد دوباره زندگی چی هست؟

انسان ذاتاً تشنه دوستی و محبت است و یکی از نیازهای روانی تعلق و دوستی است . محبت ، انگیزه بسیاری از تلاش ها و زحمت های طاقت فرسای زندگی است . انسان همان طور که از محبت خویش به دیگران لذت می برد ، پیوسته در تلاش است تا محبت دیگران را به خود جلب کند . انسان می خواهد او را دوست داشته باشند و اگر احساس کند هیچ کس به او علاقه ندارد جهان با همه وسعتش برای او تنگ و تاریک خواهد بود انسان در طول زندگی ، روابط متعددی را تجربه می کند اما پیوندجویی ، نخستین نیاز برای همنشینی با دیگران است . انگیزه با دیگران بودن هم از درون فرد می آید و هم از بیرون ، بنابراین هم به شخصیت و هم به شرایط بیرونی بستگی دارد ، لذا افراد در نیازشان برای پیوند جویی متفاوت هستند به عقیده محققان ، سبک دلبستگی فرد در سال های اولیه زندگی شکل می گیرد و در تمام طول عمر تداوم می گیرد و ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله ؛ عشق ازدواج وی را تحت تأثیر خود قرار می دهد ضرورت تقویت سواد عاطفی و مهارتهای برقراری روابط عاطفی هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی نقش بسزایی دارد یکی از ارکان مهم تشکیل و تداوم خانواده سالم رکن عاطفی است که زن و مرد از پیش از ازدواج باید در چارچوب قوانین شرع و عقل از آن صیانت کرده و در جهت شکوفایی صحیح آن بکوشند و این موضوع در سلامت جامعه نقش شایانی دارد . چرا که اگر خانواده را کوچک ترین جزء اجتماع بدانیم تقویت روابط عاطفی و سلامت عاطفی در آن باعث استحکام روزافزون این نهاد مقدس شده و این مهم از وظایف همه دستگاه ها مجموعه های فرهنگی و اجتماعی است

اهداف رویداد

• بهره مندی از مدل های نوین آموزشی به منظور مدیریت روابط عاطفی
. ایجاد بستر مناسب جهت گفتگوی فعالانه و سازنده در خصوص چالش های عاطفی فردی و خانوادگی
• تقویت نگرش هدف مند و مساله محور به روابط خانوادگی

×