مهم‌ترین کسی که باید نسبت به او حس خوبی داشته باشیم

مهمترین کسی که باید نسب به او حس خوب داشته باشیم - دکتر مهدی مومن زاده

لیله الرغائب ( شب آرزوها ) فرصتی است برای آرزوهای و خواسته های بزرگ

💎ارزش هر کس به اندازه خواسته ها و آرزوهای اوست

 

پست های مشابه

انواع الگوهای رابطه

1⃣ رقابتی/ کنترل کننده 🔸زن و شوهر درگیر بحث‌های مکرری می‌شوند که به سرعت به جنگ قدرت تبدیل می‌شود و هر دو طرف نهایت تلاش

×