چرا از بعضی ها خوشم می‌آید و از بعضی ها بدم می‌آید

چرا از بعضی ها خوشم می‌آید و از بعضی ها بدم می‌آید

تا حالا به این فکر کردید چرا ما از بعضیا خیلی خوشمون میاد تا باهاشون برخورد می‌کنیم از بودن کنارشون لذت میبریم و از بعضیا بدمون میاد

 

وجود مقدس علی علیه السلام تمام خوبی های عالم رو در خودش جمع کرده، همه خوبی هایی رو که ما دوست داریم به اونها دست پیدا کنیم؛ همه خوبی هایی که دوست داریم اونها رو داشته باشیم.
برای همین از شنیدن نام علی، از دیدن وجود مقدس او
از حرف زدن درباره او لذت می بریم

پست های مشابه

×